La Thành

Ma-lai-xi-a hoàn thành trình tự phê chuẩn Hiệp định RCEP

23-01-2022 16:17:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ma-lai-xi-a hoàn thành trình tự phê chuẩn Hiệp định RCEP_fororder_jil20220113

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/1, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Ma-lai-xi-a công bô, Ma-lai-xi-a ngày 17/1 đã nộp văn kiện phê chuẩn “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực” (RCEP) của nước này cho Ban Thư ký ASEAN.

Theo quy định của Hiệp định RCEP, Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 60 ngày nộp văn kiện phê chuẩn. Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Ma-lai-xi-a cho biết, Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực tại Ma-lai-xi-a từ ngày 18/3, sẽ mang lại động lực quan trọng cho kinh tế Ma-lai-xi-a, tăng cường hệ thống thương mại đa phương. “Hiệp định RCEP sẽ trở thành mấu chốt giúp Ma-lai-xi-a vực dậy các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước trong thời kỳ hậu đại dịch.”

Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Ma-lai-xi-a dự kiến, nước này sẽ trở thành thành viên được hưởng lợi ích nhiều nhất từ Hiệp định RCEP về xuất khẩu trong các nước ASEAN, các nhà cung cấp dịch vụ gồm thương mại điện tử cũng sẽ được khai thác thị trường rộng lớn hơn.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập