La Thành

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Mỹ coi việc kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc là nhiệm vụ và thành tích chủ yếu tại Liên Hợp Quốc thật là hoang đường và nực cười

22-01-2022 16:01:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Về việc trang web Phái đoàn Đại diện Thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 20/1 công bố cái gọi là “danh sách sự thật” với nhan đề “tái tạo năng lực lãnh đạo của Mỹ tại Liên Hợp Quốc”, đưa ra cái gọi là “bảng thành tích” năm 2021 của Phái đoàn Thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nhiều lần chỉ trích vô cớ đối với Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, Mỹ coi việc kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc là nhiệm vụ và thành tích chủ yếu của mình tại Liên Hợp Quốc, việc này hiển nhiên rất hoang đường và nực cười.

   Đại sứ Trương Quân cho biết, một số người luôn nhìn nhận Trung Quốc từ khía cạnh tiêu cực thậm chí hòng kiềm chế vai trò và ảnh hưởng của Trung Quốc, tâm lý hạn hẹp, đen tối này là sự thể hiện cụ thể của tư duy Chiến tranh Lạnh, là mối đe dọa to lớn đối với thế giới ngày nay. Bất kể người khác nói gì, Trung Quốc đều sẽ tràn đầy niềm tin, kiên định tiến lên theo con đường đúng đắn, làm người kiến tạo hòa bình cho thế giới, người đóng góp cho phát triển toàn cầu, người bảo vệ trật tự quốc tế, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn nữa.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập