Mẫn Linh

Tỉnh Vân Nam Trung Quốc: Các nguồn lực xã hội góp phần cho điều tra và bảo tồn sách cổ

17-01-2022 14:28:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tỉnh Vân Nam Trung Quốc: Các nguồn lực xã hội góp phần cho điều tra và bảo tồn sách cổ_fororder_3

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Trung tâm Bảo tồn sách cổ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được biết, tính đến cuối năm 2021, dưới sự hỗ trợ của các nguồn lực xã hội gồm phục vụ tình nguyện văn hóa, tỉnh Vân Nam hoàn thành công tác điều tra, đăng ký sách cổ đối với 44 đơn vị, điều tra và đăng ký hơn 30 nghìn bộ sách cổ với 370 nghìn cuốn, 2285 cuốn sách cổ tiếng dân tộc Tạng, 1874 bộ sách cổ tiếng dân tộc Thái với 3.376 cuốn, 127 bộ sách cổ tiếng dân tộc Di với 230 cuốn và 836 bộ sách cổ chữ viết phương Tây.

Năm 2021, qua tuyển chọn, các nguồn lực xã hội gồm hơn 40 nghiên cứu sinh đang theo học tại trường, 25 chuyên gia, học giả tiếng dân tộc Thái và 3 thầy tế dân tộc Di tham gia vào công tác tổng điều tra sách cổ hàng năm, triển khai điều tra và bảo tồn sách cổ tiếng dân tộc Thái và dân tộc Di.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập