Dung Dung

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Ca-dắc-xtan để giúp nước này khắc phục khó khăn

09-01-2022 17:03:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Ca-dắc-xtan để giúp nước này khắc phục khó khăn_fororder_5d6034a85edf8db151dd64eb2d736e5d574e7423

Theo tin Đài chúng tôi: Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra ngày 7/1, Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc ủng hộ tất cả nỗ lực có lợi cho Ca-dắc-xtan nhanh chóng kiểm soát tình hình, kiên quyết phản đối những thế lực bên ngoài cố tình gây hỗn loạn xã hội. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Ca-dắc-xtan để giúp nước này khắc phục khó khăn.

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập