Sảnh Hoa

Cam-pu-chia trao huân chương cho nhóm chuyên gia Trung Quốc viện trợ trường quân sự Cam-pu-chia

06-01-2022 11:22:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/1, tại Nông Pênh, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia đã tổ chức Lễ trao huân chương cho nhóm chuyên gia đợt thứ 12 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc viện trợ trường quân sự Cam-pu-chia, nhằm biểu dương những đóng góp của nhóm chuyên gia Trung Quốc đối với việc xây dựng và phát triển Học viện Lục quân Hoàng gia Cam-pu-chia.

Cam-pu-chia trao huân chương cho nhóm chuyên gia Trung Quốc viện trợ trường quân sự Cam-pu-chia_fororder_3bf33a87e950352a95ce20f47e2154fbb3118b0e

Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia đã gắn huân chương cho mỗi thành viên của nhóm chuyên gia. Ông cho biết, Quân đội Cam-pu-chia coi Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, sẽ dốc sức thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước Cam-pu-chia và Trung Quốc thu được sự phát triển to lớn hơn.

Cam-pu-chia trao huân chương cho nhóm chuyên gia Trung Quốc viện trợ trường quân sự Cam-pu-chia_fororder_8cb1cb13495409234f676597bf3a7e00b2de49bc

Kể từ khi đến Cam-pu-chia vào tháng 10 năm 2020 đến nay, nhóm chuyên gia Trung Quốc đợt thứ 12 viện trợ trường quân sự Cam-pu-chia đã khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, tích cực tham gia xây dựng học viện, có đóng góp nổi bật cho việc xây dựng ngành học, thiết kế môn học, đào tạo nhân tài, xây dựng cơ sở hạ tầng. Dưới sự nỗ lực chung của quân đội hai nước Cam-pu-chia - Trung Quốc, Học viện Lục quân hiện đã phát triển thành trường đại học hàng đầu của quân đội Hoàng gia, cũng như trong cả nước Cam-pu-chia.

Cam-pu-chia trao huân chương cho nhóm chuyên gia Trung Quốc viện trợ trường quân sự Cam-pu-chia_fororder_f636afc379310a5584af024a9c27eca083261074

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập