Vũ Minh

Năm 2022 tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc sẽ tăng thêm 666,7 nghìn héc-ta diện tích trồng đậu nành

03-01-2022 14:46:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2022 tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc sẽ tăng thêm 666,7 nghìn héc-ta diện tích trồng đậu nành_fororder_d53f8794a4c27d1edbb7b37317d5ad6edcc438f

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ bộ ngành liên quan tỉnh Hắc Long Giang được biết, nhằm hoàn thiện kết cấu trồng trọt, tăng cường năng lực đảm bảo cung ứng nông sản quan trọng, năm 2022 tỉnh Hắc Long Giang sẽ tăng thêm 666,7 nghìn héc-ta diện tích trồng đậu nành.

Hội nghị công tác nông thôn Trung ương năm 2021 đề xuất dốc sức mở rộng sản xuất đậu nành và dầu thực vật. Tỉnh Hắc Long Giang là khu vực sản xuất chủ chốt đậu nành chất lượng cao, cũng là cơ sở sản xuất và cung ứng đậu nành quan trọng trên cả nước Trung Quốc, diện tích trồng trọt và sản lượng đều đứng đầu cả nước.

Năm 2022 tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc sẽ tăng thêm 666,7 nghìn héc-ta diện tích trồng đậu nành_fororder__03-27_3293d4e7b48641a40c82bd9b2aa338

Thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang được tôn vinh là “Quê hương đậu nành chất lượng cao Trung Quốc”, Giám đốc Sở Lương thực thành phố Hải Luân Trần Anh Kiện cho biết, năm 2021 diện tích trồng đậu nành của thành phố Hải Luân là 163,3 nghìn héc-ta, tình hình đậu nành giữ mức giá cao và có xu thế tăng giá có lợi cho nông dân tăng thu nhập, mang lại lợi ích thực tế cho nông dân, nâng cao tính tích cực trồng đậu nành trong năm 2022 của nông dân.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập