Tổng số luận văn được chú ý của Trung Quốc lần đầu tiên đứng đầu thế giới

2022-12-30 14:48:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/12, Viện Nghiên cứu thông tin khoa học công nghệ Trung Quốc công bố “Báo cáo thống kê luận văn khoa học công nghệ Trung Quốc năm 2022” cho thấy, tỷ lệ tổng số luận văn được chú ý của Trung Quốc tiếp tục tăng, lần đầu tiên đứng đầu thế giới; số lượng luận văn được trích dẫn tiếp tục xếp thứ hai trên thế giới, thị phần trên thế giới tăng gần 3%.

     Báo cáo cho thấy, tính đến tháng 9 năm 2022, tổng số luận văn được chú ý của Trung Quốc có 1808 bài, chiếm 41,7% tổng lượng trên thế giới, tăng 19,3% so với lúc thống kê năm 2021, đứng đầu trên thế giới. Tổng số luận văn được chú ý của Mỹ là 1730 bài, xếp thứ hai trên thế giới.

     Tổng số luận văn được trích dẫn nhiều của Trung Quốc là 49,9 nghìn bài, tăng 16,2% so với lúc thống kê năm 2021, tổng số luận văn được trích dẫn nhiều của Mỹ là 78,5 nghìn bài, chiếm 42,9% thế giới, vẫn đứng đầu thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa