Ra mắt bài hát “Xin chào, người lạ mặt” của Gala mừng Xuân 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc

2022-12-30 12:44:36(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/12/2022, chương trình Gala mừng Xuân 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc chính thức cho ra mắt bài hát “Xin chào, người lạ mặt”. Bài hát này có ca từ: “Vì sao tôi đưa tay cho bạn, tôi cũng từng nhận được thiện chí từ người lạ mặt...” Bài hát này do chương trình Gala mừng Xuân 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và ứng dụng di động thời sự CCTV cùng công bố, ghi lại các thời khắc nối vòng tay lớn của mỗi người bình thường trong năm 2022 phi thường.

Biên tập viên:Hạ Vi