Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi sinh hoạt Đảng – Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng

2022-12-28 16:36:49(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 26-27/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi sinh hoạt Đảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phác họa lên bức tranh hoành tráng hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước trên hành trình mới, thời đại mới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là sự nghiệp mang tính sáng tạo không có tiền lệ, đòi hỏi chúng ta tìm tòi và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, muốn biến bức tranh hoành tráng được phác họa tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc thành hiện thực tốt đẹp, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo các cấp có tinh thần đảm đang và hành động.

Biên tập viên:Vũ Minh