Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho biết, kiên quyết ủng hộ Chính phủ Trung Quốc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua pháp luật

2022-12-28 14:39:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, Trung Quốc đã khiếu nại lên Cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm vào các sản phẩm như chip sang Trung Quốc. Về việc này, Người phát ngôn Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc Dương Phàm ngày 27/12 cho biết, Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Hội Thương mại Quốc tế Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Chính phủ Trung Quốc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua pháp luật.

Bà Dương Phàm cho biết, mục đích ban đầu của biện pháp kiểm soát xuất khẩu là để bảo vệ các quốc gia tránh khỏi mối đe dọa phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học cũng như phương tiện vận chuyển chúng, đồng thời bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Tuy nhiên, trong những năm qua, Mỹ đã đưa một số lượng lớn các thực thể Trung Quốc vào “danh sách thực thể” kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, hạn chế nghiêm ngặt khả năng các công ty Trung Quốc có được chip máy tính hiệu suất cao, máy tính tiên tiến, cơ sở và thiết bị sản xuất chất bán dẫn đặc biệt cũng như các công nghệ liên quan thông qua các quy tắc kiểm soát xuất khẩu.

Biên tập viên:La Thành