Viện Khoa học Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy: Xây dựng môi trường sinh thái Trung Quốc thu được hiệu quả to lớn

2022-12-28 14:21:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/12, Viện Khoa học Trung Quốc công bố Báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực môi trường tài nguyên, phân tích và thể hiện khoa học tình hình biến đổi môi trường sinh thái lâu dài của hồ ao, vùng đất ngập nước đồi núi vùng khô tây Bắc, cụm thành phố siêu lớn ở miền Đông. Báo cáo cho thấy, kể từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, hệ thống sinh thái và xây dựng môi trường sinh thái đã thu được hiệu quả to lớn.

    Báo cáo cho thấy, phần lớn hồ ao Trung Quốc có nước trong vắt hơn, công tác bảo vệ tính đa dạng sinh học vùng đất ngập nước đạt hiệu quả rõ rệt, kết cấu ngành nghề khu vực miền núi đã được ưu hoá rõ rệt.

    Báo cáo cho thấy, việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước ở vùng khô hạn tây bắc Trung Quốc đã thu được hiệu quả rõ rệt, tổng diện tích nước mặt đã mở rộng, chất lượng nước đã phát triển theo hướng tích cực.

    Báo cáo cho thấy, chất lượng môi trường khí quyển và môi trường nước của ba cụm thành phố như vùng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, vùng châu thổ sông Trường Giang và vùng vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao được cải thiện rõ rệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Vũ Minh