Trung Quốc điều chỉnh quản lý bệnh nhiễm vi-rút COVID-19 từ “bệnh truyền nhiễm nhóm B được quản lý theo loại A” thành “bệnh truyền nhiễm nhóm B được quản lý theo loại B”

2022-12-27 12:31:44(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Kể từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ điều chỉnh quản lý bệnh nhiễm vi-rút COVID-19 từ “bệnh truyền nhiễm nhóm B được quản lý theo loại A” thành “bệnh truyền nhiễm nhóm B được quản lý theo loại B”, đây là bước điều chỉnh quan trọng của Trung Quốc trong chính sách phòng chống dịch COVID-19.

Cùng ngày, ban tổng hợp của Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Phương án tổng thể về quản lý bệnh nhiễm vi-rút COVID-19 theo ‘bệnh truyền nhiễm nhóm B được quản lý theo loại B’”.


Theo phương án này, Trung Quốc sẽ bỏ cách ly đối với người nhiễm vi-rút COVID-19, không truy vết người tiếp xúc gần; không hoạch định khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc thấp; phân cấp, phân loại điều trị người nhiễm vi-rút COVID-19 và sẽ điều chỉnh chính sách bảo đảm y tế vào thời điểm phù hợp; điều chỉnh sách lược xét nghiệm thành “xét nghiệm cho những người có nhu cầu”; điều chỉnh số lần và nội dung công bố thông tin dịch bệnh. Theo Luật kiểm dịch y tế biên giới, Trung Quốc bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm đối với người và hàng hóa nhập cảnh.

Sau khi thực thi “bệnh truyền nhiễm nhóm B được quản lý theo loại B”, Trung Quốc sẽ xoay quanh mục tiêu phòng chống dịch “Đảm bảo sức khỏe, ngăn chặn ca nặng”, áp dụng các biện pháp tương ứng, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân, giảm tối đa những tác động của dịch bệnh đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Biên tập viên:Duy Hoa