Lối kể chuyện của phương Tây không thể tạo dựng kinh tế Trung Quốc

2022-12-27 15:10:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Bất kể kinh tế Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng trưởng 4% hay 8%, là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đều sẽ tiếp tục tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhưng, mọi người tò mò vì sao những cơ quan và chuyên gia khác nhau có kết quả dự đoán khác hẳn đối với sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc? Tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch sẽ dẫn đến “kinh tế Trung Quốc suy sụp” hay mang đến sự phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V? Những ngành nghề nào sang năm sẽ được vực dậy niềm tin phát triển? Mời các bạn xem video ông Einar Tangen, bình luận viên của Đài CGTN giải mã việc này.

Biên tập viên:Duy Hoa