Tuyến đường sắt mới Thành Đô - Côn Minh thông xe toàn tuyến

2022-12-26 12:54:21(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hôm nay (ngày 26/12), tuyến đường sắt mới Thành Đô - Côn Minh chính thức đi vào hoạt động toàn tuyến sau mười năm xây dựng gian khổ. Tuyến đường sắt mới Thành Đô - Côn Minh xuất phát từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ở phía bắc đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam ở phía nam, tổng chiều dài 915 km, tốc độ thiết kế 160 km/h. Sau khi thông xe toàn tuyến, thời gian chạy tàu từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam được rút ngắn từ 19 tiếng đồng hồ xuống còn khoảng 7 tiếng đồng hồ.

"Tuyến Đường sắt Thành Đô - Côn Minh mới được kết nối với đầu mối đường sắt Thành Đô có tàu hàng chuyên tuyến Trung Quốc - Châu Âu ở phía bắc, và phía nam kết nối với tuyến Đường sắt Trung Quốc - Lào thông qua đầu mối đường sắt Côn Minh". Giáo sư Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam Trung Quốc Thang Kế Cường cho biết, việc thông xe toàn tuyến đường sắt mới Thành Đô - Côn Minh sẽ góp sức mạnh mẽ khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc trong đó có vòng tròn kinh tế song thành “Thành Đô - Trùng Khánh” và hành lang quốc tế, góp phần mở cửa đối ngoại trình độ cao.

Biên tập viên:Vũ Minh