Chủ tịch Tập Cận Bình sát ruộng, sát dân

2022-12-24 23:49:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đồng ruộng là địa điểm khảo sát thường xuyên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Điểm lại năm 2022, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần đến đồng ruộng, tìm hiểu tình hình thu hoạch, khảo sát nông nghiệp, quan tâm đời sống nông dân. Tình hình thu hoạch lương thực thế nào, ngành công nghiệp ở nông thôn phát triển thế nào, thu nhập bà con thế nào, Chủ tịch Tập Cận Bình đều rất quan tâm.

Ngày 8/6/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát tại thôn Vĩnh Phong, tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam Trung Quốc, đến ruộng lúa tìm hiểu tình hình sinh trưởng của cây lúa, hỏi tình hình cây lúa với chuyên gia nông nghiệp.

Trong chuyến khảo sát, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, vừa phải tăng cường nhân rộng, ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, đào tạo kỹ thuật, tích cực phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp theo hướng sinh thái và nông nghiệp có hiệu quả sản xuất cao.

Tháng 4/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, trạm dừng chân đầu tiên là Phòng thí nghiệm hạt giống Nhai Châu Loan ở khu khoa học công nghệ Nhai Châu Loan, thành phố Tam Á. Phòng thí nghiệm này là “bộ não” của cơ sở nghiên cứu ươm hạt giống Nam Phồn quốc gia—cơ sở ươm hạt giống cấp quốc gia lớn nhất Trung Quốc.

Trong chuyến khảo sát, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, chỉ có dùng tay mình nắm chặt hạt giống Trung Quốc, mới có thể giữ chặt bát cơm người Trung Quốc, mới có thể thực hiện an ninh lương thực.

Số liệu mới nhất do Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc công bố cho thấy, hiện nay, ở Trung Quốc, tỷ lệ gieo trồng với hạt giống nông nghiệp chất lượng cao đã vượt quá 96%, diện tích gieo trồng với các hạt giống do Trung Quốc tự ươm chiếm 95%, đạt được sản xuất lương thực Trung Quốc bằng hạt giống Trung Quốc.

Trên đồng ruộng, Chủ tịch Tập Cận Bình vừa tìm hiểu tình hình thu hoạch của cây nông nghiệp, cũng tìm hiểu cuộc sống của nông dân. Tháng 7/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát Khu tự trị Uây-ua Tân Cương ở miền tây bắc Trung Quốc. Tại thành phố Turpan, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Bồ Đào Câu tìm hiểu tình hình phát triển ngành hoa quả đặc sắc địa phương. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải thúc đẩy phát triển hòa hợp giữa văn hóa và du lịch, phát triển ngành công nghiệp mang lại phúc lợi cho người dân.

Ngành công nghiệp phát triển thịnh vượng là nội dung quan trọng của công cuộc chấn hưng nông thôn. Phát triển ngành công nghiệp đặc sắc cũng là điều then chốt mở rộng kênh giúp nông dân tăng thu nhập và làm giàu. Tháng 10/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình khảo sát tỉnh Thiểm Tây, trạm dừng chân đầu tiên là thôn Nam Câu ở Diên An. Năm nay, táo bội thu, Chủ tịch Tập Cận Bình đến vườn trái cây tìm hiểu tình hình thu hoạch táo, hỏi tỷ mỉ kỹ thuật trồng táo, giá bán quả táo và thu nhập bà con nông dân.

Từ cúi người tìm hiểu tình hình sinh trưởng của cây lúa, đến trò chuyện thân thiết với bà con, Chủ tịch Tập Cận Bình đến đồng ruộng, quan tâm vấn đề an ninh lương thực, chăm lo đời sống nông dân.

Biên tập viên:Vũ Minh