Đại hội đồng LHQ lấy ngày 12/2 là “Ngày quốc tế phòng ngừa chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan”

2022-12-21 12:26:02(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20/12 thông qua nghị quyết, tuyên bố lấy ngày 12/2 hàng năm là “Ngày quốc tế phòng ngừa chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan”, nhằm nâng cao nhận thức về mối đe dọa của chủ nghĩa bạo lực cực đoan, tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề này.

Nghị quyết Liên Hợp Quốc này mời tất cả nước thành viên, các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực, cũng như xã hội dân sự, các bộ ngành tư nhân, giới học thuật và giới truyền thông kỷ niệm ngày quốc tế này qua phương thức thích hợp, gồm triển khai hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức công chúng, chia sẻ cách làm tốt nhất.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh