Đại biểu Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng thêm viện trợ và giúp đỡ cho Áp-ga-ni-xtan

2022-12-21 15:20:24(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/12, phát biểu tại phiên họp mở về vấn đề Áp-ga-ni-xtan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng thêm viện trợ và giúp đỡ cho Áp-ga-ni-xtan.

Đại sứ Trương Quân cho biết, Áp-ga-ni-xtan đang ở vào giai đoạn then chốt tái thiết đất nước, thực hiện hòa bình và phát triển vẫn là gánh nặng đường xa. Nhân dân Áp-ga-ni-xtan không nên bị lãng quên, cộng đồng quốc tế cần phải tăng thêm nhiều hơn sự viện trợ và giúp đỡ cho họ.

Đại sứ Trương Quân cho biết, lâu nay, nước láng giềng và các nước xung quanh Áp-ga-ni-xtan đã đóng góp nỗ lực to lớn cho tiến trình hòa bình của Áp-ga-ni-xtan. Trung  Quốc ủng hộ vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc trong công cuộc tái thiết hòa bình của Áp-ga-ni-xtan, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp nhiều hơn cho Áp-ga-ni-xtan thực hiện hòa bình, ổn định và phát triển.

Biên tập viên:Thanh Đóa