Nhiều nơi Trung Quốc tổ chức đoàn thương mại thuê bao máy bay ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội

2022-12-21 15:21:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Gần đây, cùng với việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch bệnh, doanh nghiệp ngoại thương ở các nơi Trung Quốc bắt đầu tổ chức đoàn thương mại thuê bao máy bay ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Tháng 7 năm nay, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã thuê bao máy bay cử nhân viên ra nước ngoài đàm phán đơn hàng, sau đó hầu như hàng tháng đều tổ chức đoàn đi một lần, điểm đến là các nước và khu vực như I-ta-li-a, In-đô-nê-xi-a, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Nhật Bản, v.v., đã mang về nhiều đơn hàng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Bước vào tháng 12, nhiều thành phố ở các nơi như Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Hồ Nam, Sơn Đông, An Huy, Hải Nam, v.v., đã áp dụng phương thức thuê bao máy bay giúp đỡ doanh nghiệp ra nước ngoài tham gia hội chợ triển lãm, đàm phán đơn hàng.

Biên tập viên:Thanh Đóa