Mỏ dầu Tarim đã tổng cộng cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt cho miền nam Tân Cương Trung Quốc

2022-12-19 11:37:36(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/12, phóng viên từ mỏ dầu Tarim Petro China được biết, tính đến hiện nay, mỏ dầu này lũy kế đã cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt cho 5 khu vực xung quanh lòng chảo Tarim ở miền nam Tân Cương, đảm bảo hiệu quả nhu cầu sử dụng khí đốt của người dân các dân tộc tại lòng chảo Tarim.

Lâu nay, người dân thành thị và nông thôn xung quanh lòng chảo Tarim ở phía nam Tân Cương chủ yếu sử dụng củi và than đá làm chất đốt sinh hoạt. Để giải quyết vấn đề sử dụng khí đốt của người dân địa phương, để người dân đi đầu hưởng lợi từ hoạt động thăm dò và phát triển dầu khí, tháng 6/1998, mỏ dầu Tarim bắt đầu thực thi công trình khai thác khí đốt. Đến nay, lượng cung cấp khí đốt cho khu vực phía nam Tân Cương của mỏ dầu Tarim đã chiếm 1/5 tổng lượng xuất khẩu. 

Biên tập viên:Thanh Đóa