Trung Quốc sẽ mang lại những cơ hội mới nào cho kinh tế thế giới? Hãy tìm đáp án từ hội nghị này

2022-12-18 15:05:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc tổ chức hàng năm đã diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 15 và ngày 16/12. Hội nghị đã nhìn lại công tác kinh tế năm nay, phân tích tình hình kinh tế hiện nay, bố trí công tác kinh tế năm 2023. Bên ngoài đặc biệt quan tâm công tác kinh tế Trung Quốc sang năm. Hội nghị nhấn mạnh, “sang năm cần kiên trì ổn định trên hết, tiến lên trong ổn định”, “thúc đẩy sự vận hành kinh tế có sự chuyển biến tốt trên tổng thể, thực hiện nâng cao hiểu quả về chất lượng và mức tăng hợp lý về số lượng, có sự mở đầu tốt đẹp cho xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện”. Những trình bày này đã định hướng rõ cho công tác kinh tế sang năm, cũng là tin vui cho thế giới.

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, tác động bởi nhiều nhân tố, năm 2022, kinh tế toàn cầu tăng chậm lại rõ rệt, năm 2023, kinh tế toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục suy giảm. Trong bối cảnh như vậy, là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc duy trì kinh tế vận hành ổn định là hết sức quan trọng.

Khách quan mà nói, kinh tế Trung Quốc hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức như nền tảng phục hồi vẫn không vững chắc, đứng trước sức ép khá lớn…. Tuy nhiên, chúng ta càng nên ghi nhận, đúng như hội nghị đã nêu rõ, kinh tế Trung Quốc có tính dẻo dai mạnh, tiềm năng lớn, sức sống dồi dào, các chính sách liên tiếp phát huy hiệu quả, “sự vận hành của kinh tế sang năm có triển vọng tăng trở lại trên tổng thể”. Thời gian qua, cùng với Trung Quốc tối ưu hóa và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều nơi gồm Chiết Giang, Giang Tô, Tứ Xuyên dấy lên cơn sốt tổ chức đoàn ra nước ngoài kêu gọi đầu tư.

Truyền thông nước ngoài chú ý đến, hội nghị đề xuất tập trung mở rộng nhu cầu trong nước, cần đặt việc khôi phục và mở rộng tiêu dùng lên vị trí ưu tiên. Việc Trung Quốc mở rộng nhu cầu trong nước chắc chắn sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho doanh nghiệp các nước tiến vào thị trường Trung Quốc khổng lồ, tiếp tục “để thị trường Trung Quốc trở thành thị trường của thế giới, thị trường cùng hưởng, thị trường của mọi người”.

Hội nghị đã truyền đi một thông điệp rõ rệt nữa là “mở cửa”. Hội nghị nhấn mạnh kiên trì thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao, mở rộng vững chắc mở cửa loại hình chế độ như quy tắc, quy chế, quản lý, tiêu chuẩn…, đề xuất thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài với cường độ lớn hơn.

Nhân dịp cuối năm, Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương diễn ra sau Đại hội Đảng lần thứ XX này đã thể hiện với thế giới tính dẻo dai của kinh tế Trung Quốc, tiềm năng của thị trường, sức sống sáng tạo và sự quyết đoán mở cửa của Trung Quốc. Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc tiến vững, tiến xa, thế giới sẽ thu hoạch cơ hội cùng thắng nhiều hơn.

Biên tập viên:Kiều Quân