Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại việc Mỹ đưa 36 thực thể Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

2022-12-17 14:09:09(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước việc mới đây, Bộ Thương mại Mỹ ra thông cáo đưa 36 thực thể Trung Quốc vào danh sách thực thể kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, ngày 16/12, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại rằng, Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Trước hành vi của Mỹ, Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các doanh nghiệp và cơ quan Trung Quốc.

Người phát ngôn này cho biết, cách làm của Mỹ nhiều lần đưa doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách thực thể, quấy nhiễu giao lưu và hợp tác kinh tế-thương mại bình thường giữa doanh nghiệp hai nước, đi ngược với quy luật thị trường, phá hoại quy tắc thị trường và trật tự kinh tế-thương mại quốc tế, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, làm tổn hại tới lợi ích phát triển hòa bình của toàn cầu. Trung Quốc mong Mỹ lập tức đình chỉ cách làm sai lầm, trở lại con đường đúng đắn bảo vệ quy tắc thể chế thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại thế giới là chính.

Biên tập viên:Kiều Quân