Ba năm đồng tâm hiệp lực phòng chống dịch Covid-19 là vì cái gì?

2022-12-16 14:59:12(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Câu hỏi: Đã biết vi-rút nCoV không thể tiêu diệt hết, vậy ba năm đồng tâm hiệp lực phòng chống dịch Covid-19 là vì cái gì?

Trả lời: Ba năm tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh là nhằm thực hiện phát triển tốt hơn.

Trong gần ba năm qua, hệ thống y tế và kiểm soát bệnh tật của Trung Quốc đã chịu đựng được sự thử thách của dịch bệnh, cũng ổn định ở mức lớn diện cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, Trung Quốc trở thành nền kinh tế chủ chốt thực hiện tăng trưởng dương duy nhất toàn cầu; năm 2021, tổng lượng kinh tế Trung Quốc chiếm tỷ trọng hơn 18% so với tổng lượng kinh tế toàn cầu; nền kinh tế quốc dân năm nay nhìn chung tiếp tục xu thế phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội duy trì ổn định.

Đặc biệt là, những ngày qua, cùng với nhiều nơi Trung Quốc tập trung điều chỉnh, tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, áp dụng nhiều biện pháp song song đẩy nhanh làm việc và sản xuất trở lại, thị trường xuất hiện dấu hiệu ấm trở lại, sức sống phục hồi đang được hiển hiện.

Nhiều khu vực Trung Quốc đồng loạt áp dụng nhiều hình thức khác nhau cấp phiếu khuyến khích tiêu dùng cho người dân.

Biên tập viên:Hải Vân