Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a Dam-bri

2022-12-15 14:44:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày  14/12, Ủy viên Bộ Chính  trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc hội đàm trực tuyến với Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a Dam-bri Áp-đun Kha-đia.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và  Ma-lai-xi-a là bạn bè tốt, đối tác tốt nghìn đời nay, Trung Quốc sãn sàng cùng Chính phủ Ma-lai-xi-a khóa mới hướng đến nỗ lực chung xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Ma-lai-xi-a, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Ngoại trưởng Dam-bri chúc mừng Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thành công tốt đẹp, bày tỏ Chính phủ Ma-lai-xi-a khóa mới sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường trao  đổi cấp cao, sâu sắc hợp tác các lĩnh vực, phát huy vai trò tích cực cho phát triển quan hệ Ma-lai-xi-a – Trung Quốc và hòa bình, ổn định của khu vực.

Biên tập viên:Hạ Vi