Hội chợ Triển lãm Thương mại số lần thứ nhất diễn ra tại Hàng Châu, xây dựng "cột hướng gió" cho lĩnh vực thương mại số toàn cầu

2022-12-14 13:41:17(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ Triển lãm Thương mại số toàn cầu lần thứ nhất đang diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ tổ chức 16 hoạt động phân diễn đàn, công bố một số thành quả quan trọng, dốc sức xây dựng "cột hướng gió" cho lĩnh vực thương mại số toàn cầu. 

Kế hoạch "kênh kết nối thương mại số toàn cầu" được đưa ra tại hoạt động phân diễn đàn ”Hội nghị Sinh thái số toàn cầu lần thứ nhất năm 2022”, sẽ giúp thương mại công nghiệp mở rộng đến toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cấp số hóa ngành nghề truyền thống. 

Trong hoạt động phân diễn đàn “Hội nghị Thương mại điện tử trực tuyến thế giới 2022” còn đã công bố nhiều thành quả quan trọng như "Báo cáo Phát triển thương mại điện tử trực tuyến thế giới năm 2022".

Biên tập viên:Hải Vân