Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự Hội nghị Công tác cấp cao cảnh sát biển Trung - Việt lần thứ sáu và hoạt động giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất

2022-12-13 11:53:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 6 đến ngày 11/12, tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đã tham dự Hội nghị Công tác cấp cao cảnh sát biển Trung -Việt lần thứ sáu và hoạt động giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất.

Hội nghị công tác cấp cao lần thứ sáu cảnh sát biển Trung -Việt là hội nghị trực tiếp đầu tiên diễn ra giữa hai bên kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Hai bên nhất trí cho rằng cần phải đi sâu thúc đẩy hợp tác thi hành pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển hai nước, xử lý thỏa đáng sự kiện đột xuất xảy ra trên biển, cùng duy trì an ninh và ổn định trên biển.

Hoạt động giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên khởi xướng, cơ quan thi hành pháp luật trên biển các nước liên quan như Cam-pu-chia, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Thái Lan, v.v., cử nhân viên tham gia.

Trong hoạt động lần này, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc lần lượt tổ chức hội đàm song phương với cơ quan thi hành pháp luật trên biển các nước như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Cam-pu-chia, v.v., đã tiến hành thảo luận và trao đổi về các vấn đề như tăng cường hợp tác, kiểm soát bất đồng, tăng cường tin cậy lẫn nhau, cùng thúc đẩy an ninh và ổn định của khu vực Nam Hải.

Biên tập viên:Hải Vân