Sản lượng lương thực Trung Quốc lập kỷ lục

2022-12-12 16:09:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 12/12 công bố Báo cáo về số liệu sản lượng lương thực năm 2022. Theo điều tra chọn mẫu và thống kê toàn diện của các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp của 31 tỉnh thành, khu tự trị trên cả nước Trung Quốc, năm 2022, tổng sản lượng lương thực vụ Hè, lúa chiêm, lương thực vụ Thu đạt 633,25 tỷ kg, tăng 500 triệu kg so với năm ngoái. Ngoài ra, diện tích trồng lương thực trên toàn quốc đạt 118 triệu 332 nghìn héc-ta, tăng 0,6% so với năm ngoái; sản lượng diện tích đơn vị lương thực đạt 387 kg/ mẫu.

Biên tập viên:Dung Dung