Nhà kinh tế học hàng đầu của Ngân hàng Thụy Sĩ tại Trung Quốc: Tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc sẽ được phục hồi mạnh mẽ

2022-12-11 12:51:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cùng với việc các nơi Trung Quốc không ngừng tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch Covid-19, niềm tin tiêu dùng của người dân ngày một tăng lên. Nhà kinh tế học hàng đầu của Ngân hàng Thụy Sĩ tại Trung Quốc Uông Đào cho biết, so với các nước Âu Mỹ, sức ép lạm phát mà Trung Quốc đối mặt thấp hơn; trước việc tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch Covid-19, tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được phục hồi mạnh mẽ.


Biên tập viên:Hạ Vi