"Mốc son" này sẽ dẫn dắt Trung Quốc và các quốc gia A Rập hướng tới tương lai tốt đẹp hơn

2022-12-11 14:02:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 9/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - các nước A-rập lần thứ nhất diễn ra tại Thủ đô Ri-át, A-rập Xe-út. Hội nghị lần này là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước A Rập sau khi thành lập nước Trung Quốc mới, đánh dấu  Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-các nước A Rập được nâng lên một tầm cao mới cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, phản ánh nguyện vọng tăng cường hợp tác cùng có lợi của cả hai bên trong tình hình mới.

"Chúng ta cần phải tuân thủ độc lập tự chủ, bảo vệ lợi ích chung" "Chúng ta cần phải tập trung vào phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi" "Chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình khu vực, thực hiện an ninh chung" "Chúng ta cần phải tăng cường giao lưu giữa các nền văn minh, tăng cường hiểu biết và tin tưởng "——Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra bốn chủ trương như trên, phù hợp với nhu cầu thiết thực về tăng cường hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và các quốc gia A Rập, đồng thời đã định hướng cho việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-các nước A Rập hướng tới thời đại mới.

Trung Quốc cần có các nước A Rập, các nước A Rập cũng cần có Trung Quốc. Theo sự hướng dẫn của bản đồ quy hoạch mới, quan hệ Trung Quốc-A Rập sẽ được cải thiện và nâng cấp để mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân hai bên, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển của thế giới.

Biên tập viên:Dung Dung