Nhân sĩ A-rập Xê-út đánh giá cao bài viết ký tên của Chủ tịch Tập Cận Bình

2022-12-11 14:08:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhân sĩ A-rập Xê-út đã đánh giá cao bài viết ký tên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đăng trên phương tiện truyền thông của A-rập Xê-út, cho rằng bài viết đã mô tả một cách sinh động mối tình hữu nghị sâu đậm giữa thế giới A Rập và Trung Quốc, đồng thời phản ánh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thế giới A Rập và Trung Quốc. Mọi người tin rằng A-rập Xê-út và Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, thực hiện cùng có lợi cùng thắng với chất lượng cao hơn và tầng nấc sâu hơn.

Nhân sĩ các giới của A-rập Xê-út chỉ rõ, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm lại A-rập Xê-út sau 6 năm, sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa A-rập Xê-út và Trung Quốc lên tầm cao mới, mở ra trang sử mới cho quan hệ hai nước.

Biên tập viên:Dung Dung