Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất “8 hành động chung” hợp tác thiết thực Trung Quốc- các nước A-rập tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - các nước A-rập lần thứ nhất

2022-12-10 13:34:10(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/12 theo giờ địa phương, tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc- các nước A-rập lần thứ nhất diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế Quốc vương Faisal bin Abdelaziz Al Saud tại Riyadh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất “8 hành động chung” trong hợp tác thiết thực Trung Quốc – các nước A-rập: Một là hành động chung hỗ trợ phát triển. Trung Quốc sẽ cùng các nước A-rập thảo luận thực thi các dự án viện trợ hợp tác phát triển trị giá 5 tỷ NDT, đưa 30 dự án đủ điều kiện của các nước A-rập vào dự án sáng kiến phát triển toàn cầu. Hai là hành động chung an ninh lương thực. Ba là hành động chung chăm sóc sức khỏe và y tế. Bốn là hành động chung đổi mới sáng tạo xanh. Năm là hành động chung an ninh năng lượng. Sáu là hành động chung đối thoại giữa các nền văn minh. Bảy là hành động chung đào tạo nhân tài trẻ. Tám là hành động chung an ninh và ổn định.

Biên tập viên:Hạ Vi