Chủ tịch Cu-ba Đi-át Ca-neo đánh giá cao quan hệ Trung Quốc-Cu-ba

2022-12-10 13:38:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Cu-ba từ trước đến nay là bạn bè tốt, đồng chí tốt, anh em tốt của Trung Quốc, luôn ủng hộ Trung Quốc trong nhiều vấn đề quan trọng, quan hệ Trung Quốc-Cu-ba đã trở thành hình mẫu hợp tác giữa các nước đang phát triển. Chương trình kỳ này đã phỏng vấn Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba Đi-át Ca-neo, trong cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Đi-át Ca-neo đánh giá cao quan hệ Trung Quốc-Cu-ba và Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi