A-rập Xê-út dành nghi thức cao nhất đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm

2022-12-07 23:16:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 7/12, giờ địa phương, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đáp chuyên cơ đến Thủ đô Ri-át, A-rập Xê-út. Phi đội lễ tân A-rập Xê-út nhả khói tạo thành các sắc màu của quốc kỳ Trung Quốc, dành nghi thức cao nhất đón Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm.

Biên tập viên:Duy Hoa