Ban tổ chức lễ tang đồng chí Giang Trạch Dân ra thông cáo số 3

2022-12-06 15:58:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/12, Ban tổ chức lễ tang đồng chí Giang Trạch Dân ra thông cáo số 3. Thông cáo viết, sau khi đồng chí Giang Trạch Dân từ trần, nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, quốc hội, cơ quan chính phủ, chính đảng, đoàn thể hữu nghị, nhân sĩ hữu nghị các giới của nhiều nước, người phụ trách các tổ chức quốc tế, Đại sứ của nhiều nước tại Trung Quốc, bạn bè người nước ngoài ở Trung Quốc, Hoa kiều, người Hoa ở nước ngoài, đồng bào Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan gửi điện, thư chia buồn, ra tuyên bố, có buổi nói chuyện, tham gia hoạt động thăm viếng, gửi lời chia buồn và thăm hỏi thân thiết. Ban tổ chức lễ tang đồng chí Giang Trạch Dân bày tỏ chân thành cảm ơn.

Toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc toàn quốc Trung Quốc quyết tâm dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm và sách lược cơ bản của Đảng, biến nỗi đau buồn thành sức mạnh, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đoàn kết và phấn đấu vì xây dựng toàn diện quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Vũ Minh