Ba ban ngành phối hợp ban hành quy tắc hướng dẫn thúc đẩy xây dựng không gian hoàn hảo cho trẻ em trong thành phố

2022-12-05 12:01:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước, Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị - nông thôn, Văn phòng Ủy ban công tác phụ nữ và trẻ em Quốc vụ viện Trung Quốc đã phối hợp ban hành “Quy tắc hướng dẫn xây dựng không gian hoàn hảo cho  trẻ em trong thành phố (thử nghiệm)”. “Quy tắc” nêu rõ, phải lấy ưu đãi phổ biến và công ích làm nguyên tắc, kiên trì tầm nhìn “chiều cao một mét”, trao nội hàm giáo dục cho các hoạt động vui chơi, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường an toàn, thúc đẩy xây dựng không gian hoàn hảo cho trẻ em, khiến đông đảo trẻ em có không gian công cộng, cơ sở hạ tầng, môi trường và dịch vụ an toàn, tiện lợi, thoải mái, bao trùm, v.v..

  “Quy tắc” còn nêu rõ, cần phải ưu tiên cải tạo các cơ sở dịch vụ công phục vụ cho trẻ em  như giáo dục, y tế, phúc lợi trẻ em, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, thể thao,v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh