Công bố báo cáo tham vấn bản tiếng Trung và tiếng Anh “Vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân – Tìm tòi lý luận và thực tiễn quan điểm nhân quyền Trung Quốc đương đại”

2022-12-05 11:33:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/12, Quỹ Phát triển Nhân quyền Trung Quốc và Cơ quan tham vấn cấp cao Tân Hoa xã đã phối hợp công bố báo cáo tham vấn bản tiếng Trung và tiếng Anh mang tên “Vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân – Tìm tòi lý luận và thực tiễn quan điểm nhân quyền Trung Quốc đương đại”.

Từ việc hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thực hiện khá giả toàn diện đến việc bảo vệ hiệu quả các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân Trung Quốc, tập trung vào “cơ sở thực tiễn” của quan điểm nhân quyền Trung Quốc đương đại, báo cáo chỉ rõ, việc bảo vệ nhân quyền của Trung Quốc không chỉ bằng lời nói, mà còn thực hiện đến nơi đến chốn từng công tác cụ thể liên quan an sinh xã hội.

Báo cáo cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc là người tích cực thúc đẩy và bảo vệ kiên định cho sự nghiệp nhân quyền, “người dân được sống hạnh phúc là quyền con người cao nhất”, đó là sự ngưng tụ cao độ của quan điểm nhân quyền Trung Quốc đương đại.

Báo cáo cho biết, những quan niệm mới, biện pháp mới và thực tiễn mới của Trung Quốc trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền không chỉ tô thêm màu sắc mới cho sự nghiệp nhân quyền thế giới và bức tranh văn minh nhân loại, mà còn cung cấp tham khảo có ích cho tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Biên tập viên:La Thành