Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đến bệnh viện tiễn biệt đồng chí Giang Trạch Dân và hộ tống di hài đến hỏa tạng ở nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn

2022-12-05 17:56:13(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất có uy tín cao được Đảng Cộng sản, quân đội và nhân dân các dân tộc Trung Quốc công nhận, là nhà mác-xít vĩ đại, nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao giai cấp vô sản vĩ đại, là chiến sĩ chủ nghĩa cộng sản vượt qua nhiều thử thách, là nhà lãnh đạo kiệt xuất cho sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là hạt nhân của tập thể lãnh đạo Trung ương thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người sáng lập chủ chốt tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”. Ngày 5/12, di hài của đồng chí Giang Trạch Dân hỏa táng ở Bắc Kinh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Hàn Chính, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy, Vương Kỳ Sơn đến Bệnh viện Quân y 301 Bắc Kinh tiễn biệt đồng chí Giang Trạch Dân, và hộ tống di hài của đồng chí Giang Trạch Dân đến hỏa táng ở Nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn. Đồng chí Hồ Cẩm Đào cũng đến bệnh viện tiễn biệt đồng chí Giang Trạch Dân.


Biên tập viên:Vũ Minh