Hai phi hành đoàn Trung Quốc lần đầu tiên hoàn thành bàn giao công việc trên trạm vũ trụ – Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 sẽ quay trở về Trái đất tại bãi đáp Đông Phong vào ngày 4/12

2022-12-03 09:22:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đài chúng tôi dẫn lại tin từ Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc, tối ngày 2/12, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 và tàu vũ trụ Thần Châu 15 tiến hành lễ bàn giao, hai phi hành đoàn đã bàn giao chìa khóa Trạm vũ trụ Trung Quốc.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, sẽ đi tàu vũ trụ Thần Châu quay trở về Trái đất tại bãi đáp Đông Phong. Hiện nay, bãi đáp và các hệ thống liên quan đang chuẩn bị đón phi hành gia quay trở về.

Trạm vũ trụ Trung Quốc chính thức chuyển sang chế độ có người lưu trú dài hạn.

Biên tập viên:Vũ Minh