Bộ Thương mạ Trung Quốc: Tích cực phản hồi những yêu cầu hợp lý của doanh nghiệp vốn nước ngoài về tạo thuận lợi cho việc đến Trung Quốc kinh doanh

2022-12-03 11:26:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/12, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thương mại Trung Quốc, khi trả lời câu hỏi về việc Hiệp hội Doanh nghiệp Liên minh châu Âu đề nghị cải tiến biện pháp phòng chống dịch với Bộ Thương mại Trung Quốc, Người phát ngôn báo chí Thúc Giác Đình cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc phát huy đầy đủ vai trò của ban lãnh đạo chuyên trách dự án vốn đầu tư nước ngoài trọng điểm thuộc cơ chế điều phối ngoại thương và vốn đầu tư nước ngoài, trao đổi bình thường với doanh nghiệp vốn nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, kịp thời phản hồi tích cực yêu cầu hợp lý của doanh nghiệp vốn nước ngoài như tạo thuận lợi cho việc đến Trung Quốc kinh doanh, điều phối và thúc đẩy giải quyết các khó khăn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt thực hiện quyết sách và bố trí của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, thể theo yêu cầu “phòng chống dịch bệnh, ổn định kinh tế, phát triển an toàn”, tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế giao lưu bình thường với doanh nghiệp vốn nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, góp sức cho doanh nghiệp vốn nước ngoài phát triển tốt hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa