Trung Quốc mỗi năm tạo thêm việc làm cho hơn 300.000 người khuyết tật

2022-12-03 13:40:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/12 là Ngày Quốc tế Người khuyết tật, chủ đề Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay là “Các giải pháp chuyển đổi cho phát triển bao trùm: Vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy một thế giới không chướng ngại vật và công bằng”.

Trung Quốc hiện có 85 triệu người khuyết tật. Những năm qua, cùng với việc nhà nước ban hành những chính sách hỗ trợ người khuyết tật tìm việc làm và khởi nghiệp, ngày càng nhiều người khuyết tật bắt đầu ra khỏi nhà, ôm xã hội. Tính đến cuối năm 2021, ở Trung Quốc, 8 triệu 816 nghìn người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật có việc làm, mỗi năm tạo thêm việc làm cho hơn 300 nghìn người khuyết tật.

Biên tập viên:Duy Hoa