Tuyến đường sắt Trung-Lào có thành tích ngoạn mục sau 1 năm vận hành

2022-12-03 09:59:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/12, tuyến đường sắt Trung-Lào tròn 1 năm vận hành. Tuyến đường sắt Trung-Lào có tổng chiều dài 1.035km, là tuyến đường sắt ở nước ngoài đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc, do Trung Quốc và Lào hợp tác xây dựng và vận hành, và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt Trung Quốc.

Tính đến ngày 2/12, tuyến đường sắt Trung-Lào lũy kế vận chuyển 8,5 triệu lượt hành khách, 11,2 triệu tấn hàng hóa, vận chuyển an toàn, ổn định. Hàng hóa xuyên biên giới được vận chuyển bằng tuyến đường sắt Trung-Lào đã bao phủ các nước cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” như Lào, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Việt Nam, Băng-la-đét, Xin-ga-po, v.v., chủng loại hàng hóa từ hơn chục mặt hàng như phân hóa học, bách hóa, v.v. trong thời kỳ đầu đi vào hoạt động mở rộng đến hơn 1.200 mặt hàng như sản phẩm điện tử, quang điện, trái cây vận chuyển qua chuỗi đông lạnh, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa