Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xi-xu-lít: Trung Quốc đã là trụ cột vững chắc giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới

2022-11-30 16:22:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết, Trung Quốc đã là trụ cột vững vàng giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới.

Chủ tịch Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết ông từng tới thăm Trung Quốc rất nhiều lần, ấn tượng sâu sắc nhất chính là những đổi thay to lớn ở Trung Quốc, trước hết đó là kinh tế phát triển vững chắc; hai là, đất nước an ninh, ổn định; hơn nữa vị thế quốc tế của Trung Quốc được nâng cao và vai trò trong các nước đang phát triển được tăng cường với mức lớn, Trung Quốc hiện đã là trụ cột vững chắc giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới.

Chủ tịch Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đều có ý nghĩa tích cực. Lào và Trung Quốc đều là nước đang phát triển, hai nước cần phải đồng tâm hiệp lực, dốc sức xây dựng thế giới đa cực, phát triển toàn cầu hóa, hợp tác và tương trợ lẫn nhau, xây dựng một thế giới thích hợp sinh sống hơn.

Việc kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với chiến lược biến nước nội địa thành nước kết nối trên bộ của Lào hiện không ngừng đi vào chiều sâu, tiến vững, về điều này, Chủ tịch Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết, Lào và Trung Quốc cần hỗ trợ lẫn nhau để phát triển toàn diện, tăng cường hợp tác trong các mặt an ninh và kinh tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh