Quyết tâm mãnh mẽ TẬP 2: CÂU CHUYỆN KIẾM TIỀN

2022-11-30 15:09:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng

Từ thị trường tiêu dùng đến nền kinh tế kỹ thuật số

Từ thiết bị đầu cuối cao cấp đến máy tính lượng tử

Đổi mới công nghệ đang thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của Trung Quốc

Nhưng liệu Trung Quốc có thể duy trì tăng trưởng kinh tế trong tương lai?

Đồng thời tính đến việc bảo vệ sinh thái

Và đáp ứng nhu cầu của 1,4 tỷ người về một cuộc sống tốt đẹp hơn?

Biên tập viên:Mẫn Linh