Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15

2022-11-30 13:21:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 29/11, Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15.

Biên tập viên:Duy Hoa