Thư gửi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên cả nước Trung Quốc

2022-11-30 17:21:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Thư gửi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên cả nước của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa


Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vô cùng thương tiếc báo tin với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trên cả nước: Do mắc bệnh bạch cầu và suy đa tạng, đồng chí Giang Trạch Dân kính yêu của chúng ta đã từ trần hồi 12 giờ 13 phút ngày 30/11/2022, tại Thượng Hải, Trung Quốc, hưởng thọ 96 tuổi.

Đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín cao được Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân đội, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Trung Quốc công nhận, là nhà mác-xít vĩ đại, nhà cách mạng giai cấp vô sản, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà ngoại giao vĩ đại, là chiến sĩ cộng sản kinh qua thử thách lâu dài, nhà lãnh đạo kiệt xuất của sự nghiệp vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là hạt nhân trong tập thể ban lãnh đạo Trung ương thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và là người sáng lập chủ yếu Tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”.

Dưới sự lãnh đạo của tập thể ban lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Giang Trạch Dân, Trung Quốc nhẹ nhàng ứng phó hàng loạt vụ việc quốc tế đột xuất liên quan tới chủ quyền và an ninh quốc gia, chiến thắng khó khăn và rủi ro trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và trong giới thiên nhiên, bảo đảm con thuyền cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa luôn rẽ sóng tiến lên theo hướng đúng đắn.

Đồng chí Giang Trạch Dân kiên trì đường lối tư tưởng chủ nghĩa Mác, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, đã sáng lập Tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, thực hiện Đảng một lần nữa tiến cùng thời đại trên tư tưởng chỉ đạo.

Đồng chí Giang Trạch Dân qua đời là tổn thất to lớn của Đảng, Quân đội, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Trung Quốc. Sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã hội tụ tâm huyết và sự nỗ lực của người cộng sản từ hết thế hệ này sang thế hệ khác, trong đó có đồng chí Giang Trạch Dân. Trên con đường tiến lên, Đảng, Quân đội, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Trung Quốc cần giương cao ngọn cờ vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, quán triệt toàn diện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nêu cao tinh thần thành lập Đảng vĩ đại, kiên định niềm tin, đồng tâm hiệp lực, miệt mài làm việc, phấn đấu vươn lên, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Đồng chí Giang Trạch Dân sống mãi trong lòng chúng ta!

Biên tập viên:Mẫn Linh