Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án công tác tăng cường tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho người cao tuổi”

2022-11-30 10:57:05(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/11, Cơ chế phối hợp phòng chống dịch Covid-19 Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án công tác tăng cường tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho người cao tuổi”, bố trí công tác tăng nhanh thúc đẩy người cao tuổi tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. Tăng nhanh nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm người hơn 80 tuổi, tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm người 60-79 tuổi.

Biên tập viên:Thanh Đóa