Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy quốc tế hóa tiêu chuẩn ô tô

2022-11-29 10:41:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/11, tại Thiên Tân, Trung Quốc đã thành lập Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa ô tô Trung Quốc, đây là cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên môn về nghiên cứu và ứng dụng tiêu chuẩn hóa ô tô duy nhất của Trung Quốc hiện nay.

Phóng viên được biết, Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa ô tô Trung Quốc thực hiện chức năng quản lý kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành nghề trên lĩnh vực ô tô, thay mặt Trung Quốc tham gia xây dựng và điều phối tiêu chuẩn ô tô của Liên Hợp Quốc và các tiêu chuẩn ô tô quốc tế khác. Sau này sẽ tập trung nghiên cứu tiêu chuẩn hóa hơn 10 công nghệ ô tô đi trước đón đầu, thúc đẩy xây dựng hơn 80 dự án tiêu chuẩn mới.

Được biết, Trung Quốc hiện đã lũy kế công bố hơn 1400 tiêu chuẩn công nghiệp ô tô, và một số được đưa vào tiêu chuẩn quốc tế.

Biên tập viên:Kiều Quân