Mầm xanh lúa mì vụ Đông

2022-11-28 12:52:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo điều phối quản lý tình hình nông nghiệp mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, tính đến ngày 21/11, thu hoạch lương thực vụ thu Thu Trung Quốc đã hoàn thành 97,6%, gieo trồng lúa mì vụ Đông đã vượt 98%, ở nhiều nơi đã xuất hiện mầm xanh bắt mắt

Biên tập viên:Kiều Quân