Hội nghị Trung y dược thế giới lần thứ 19 thúc đẩy Trung y dược phổ biến ở Nam Mỹ

2022-11-28 14:33:41(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/11, Hội nghị Trung y dược thế giới lần thứ 19 đã khai mạc tại Sao Paulo, Bra-xin, hội nghị diễn ra trong hai ngày mong thúc đẩy sự hiểu biết của người dân Nam Mỹ về Trung y dược

Chủ tịch Hội đồng Y học Trung y dược thế giới Mã Kiến Trung cho biết, người dân Bra-xin có mức độ chấp nhận khá cao đối với Trung y dược và châm cứu Trung Quốc. Hội nghị lần này là Hội nghị Trung y dược thế giới lần đầu tiên triển khai ở Nam Mỹ, mong có thể xây dựng mặt bằng rộng rãi hơn cho Trung y dược phát triển tại Nam Mỹ.

 Giám đốc điều hành Cơ sở hợp tác quốc tế Trung y dược Trung Quốc - Bra-xin Phương Phương cho biết, Trung y đã quảng bá ở Bra-xin hơn 60 năm, nhưng vẫn có nhu cầu nhiều hơn về giáo dục Trung y dược và đào tạo lâm sàng. Chủng thực vật ở Bra-xin phong phú, có lợi cho việc sản xuất thuốc Trung y tại địa phương.

 

Biên tập viên:Kiều Quân