Người phát ngôn Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc về công việc Đài Loan trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả bầu cử giữ nhiệm kỳ ở khu vực Đài Loan

2022-11-27 15:19:02(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tối 26/11, trả lời câu hỏi về kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở khu vực Đài Loan, Trung Quốc, Người phát ngôn Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc về công việc Đài Loan Chu Phượng Liên cho biết, Trung Quốc chú ý đến kết quả của cuộc bầu cử lần này. Kết quả này đã phản ánh ý dân chính trên đảo là “mong muốn hòa bình, ổn định và có cuộc sống tốt đẹp”. Trung Quốc sẽ tiếp tục đoàn kết đông đảo đồng bào Đài Loan, cùng thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình và hội nhập, tăng thêm phúc lợi cho đồng bào hai bờ, kiên quyết phản đối sự can thiệp của các thế lực ly khai thúc đẩy “Đài Loan độc lập” và thế lực bên ngoài, cùng kiến tạo tương lai sáng sủa cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Kiều Quân