Á vận hội Hàng Châu ra mắt “người rước đuốc trực tuyến”

2022-11-27 14:58:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/11, nhân dịp đếm ngược 300 ngày khai mạc Á vận hội Hàng Châu, Ban Tổ chức Á vận hội Hàng Châu, Trung Quốc lần đầu tiên trên thế giới ra mắt nền tảng trực tuyến Á vận hội, tổ chức hoạt động “người rước đuốc Á vận hội trực tuyến”, mời cư dân mạng toàn cầu làm “người rước đuốc Á vận hội trực tuyến”, tham gia các hoạt động chủ đề gồm rước đuốc Á vận hội trực tuyến.

Người rước đuốc Á vận hội trực tuyến được công bố lần này mở rộng phạm trù người rước đuốc Á vận hội trong thế giới hiện thực sang thế giới ảo, để càng nhiều người có thể vượt qua sự hạn chế về thời gian và không gian, tham gia trực tiếp vào Á vận hội, sự kiện văn hóa thể thao trọng thể này.

Biên tập viên:Kiều Quân